De naam zegt het al…lekker anders dan anders , soms wat tegendraads, maar vooral met plezier! Door deze website, kunt U kijken in mijn “Artistieke  keuken” en hoop ik U een beeld te geven van wat ik maak ,en van wat er mogelijk is.
Mijn naam is Gonny Rijsdijk,wat mij aanspreekt is diversiteit. Zelf heb ik een sterke voorliefde voor uitgesproken kleurgebruik in het moderne werk, en de vaak zachte overgangen in het werk.

Het leuke van schilderen vind ik, dat elk schilderwerk anders is. Elk schilderwerk begint het zelfde…met een wit canvas. Maar wat er daarna gebeurd is altijd verrassend verschillend.

Het is dan ook voor mij, de manier om nooit verveeld te raken !!!!
Naast modern werk werk en vaak symbolische werken, zoals het schilderden van Chai’s, schilder ik ook af en toe wat dromerig realistische werken en meer…
Onder het kopje ander werk, kunt U diversen werken terug vinden.

Kunst maken en activiteiten ondernemen in een enorme diversiteit, maken dat ik veel verschillende mensen ontmoet, die allemaal hun eigen fascinerende verhaal hebben. Het is en blijft een prachtige ervaring om mensen verliefd te zien worden op een werk, wat op de ezel staat en dan soms nog niet eens af is. Dan deel je een stukje van je hart, dan herken je elkaar….

Het is voor mij, zowel als voor de  mensen die bij mij een opdracht plaatsen, altijd een bijzondere ervaring een schilderwerk op maat te maken! Soms breng ik een  schilderij dan ook thuis, om er samen een glas op heffen ! Ophalen of versturen is natuurlijk ook mogelijk.

Onder het kopje verkochte schilderijen, vind U enkele van mijn verkochte werken terug. Mocht U een werk tegen komen wat al verkocht is, waarop U verliefd raakt, neem dan gerust contact met mij op voor een gelijkend schilderij in een bij U passende maat.

Schilderen in welke vorm dan ook…..is mijn passie, en die passie daar deel ik graag wat van uit !